Image Alt

Kings Avenue Mall

Επαναλειτουργία Kings Avenue Mall

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η επαναλειτουργία του Εμπορικού έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου. Πιο κάτω ακλουθούν οδηγίες που έχουν σαν στόχο την μείωση έκθεσης στον ιο COVID-l 9. Η συνεργασία και η πιστή εφαρμογή των μέτρων από όλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας.
Το Kings Avenue Mall έχει συμμορφωθεί και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με τις εκάστοτε οδηγίες και συστάσεις της Κυπριακής κυβέρνησης καθώς επίσης και όλων των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού Covid-19. Επίσης ενημερωνόμαστε συνεχώς για την πρόοδο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Θα προσαρμόζομαστε στα
πρωτόκολλα και στις διαδικασίες βάση των οδηγιών και συστάσεων της Κυπριακής Κυβέρνησης, των αρμοδίων αρχών, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ως επίσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ως Εμπορικό έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις κυβερνητικές εντολές, και απαίτηση μας είναι όπως όλοι οι καταστηματάρχες, οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες και γενικά όσοι προσέρχονται στους χώρους του Kings Avenue Mall να πράττουν το ίδιο με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

 

Υποχρεώσεις Καταστηματαρχών Για την Προστασία των Εργαζομένων και των Επισκεπτών.

Τήρηση του Ορίου για Μέγιστο Αριθμό Επισκεπτών Εντός των Καταστημάτων Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να τηρούν το όριο για μέγιστο αριθμό επισκεπτών εντός του καταστήματος τους όπως αυτό καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε κατάστημα να αναγράφεται στην είσοδο ο μέγιστος αριθμός πελατών ή επισκεπτών που μπορεί να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Τήρηση Αποστάσεων

Όσο είναι δυνατόν να τηρούνται οι καθορισμένες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των εργαζομένων και πελατών ή επισκεπτών.

Αντισηπτικό Υγρό Χεριών

Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται όπως τοποθετήσουν στην είσοδο του καταστήματος τους, για χρήση από τους πελάτες τους, αντισηπτικό υγρό χεριών.

Σημάνσεις Εντός του Καταστήματος

Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται όπως έχουν σε εμφανή σημεία εντός του καταστήματος τους όλες τις σημάνσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Εκπαίδευση

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους υπάλληλους τους στην εφαρμογή των οδηγιών και συστάσεων σε σχέση με τον Covid-19 όπως αυτές εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να ενημερώνουν τους υπάλληλους και να επιβεβαιώσουν ότι αυτοί δεν θα πρέπει να έρχονται στη δουλειά εάν αντιμετωπίζουν συμπτώματα Covid- 19 ή αν έχουν εμφανίσει συμπτώματα 72 ώρες πριν την έναρξη της βάρδιας. Τυχών συμπτώματα πρέπει να κοινοποιούνται στον αντίστοιχο υπεύθυνο τους.

Διαχείριση Ύποπτων Κρουσμάτων

Κάθε καταστηματάρχης πρέπει να ετοιμάσει και αν παραστεί ανάγκη να εφαρμόσει σχέδιο δράσης για τη διαχείριση ύποτπου κρούσματος Covid-19 στον χώρο εργασίας της επιχείρησης του. Επίσης πρέπει να ορίσει ομάδα διαχείρισης κρίσεων η οποία θα αναλάβει να εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης.

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει οδηγό διαχείρισης ύποπτου κρούσματος σε χώρο εργασίας στον οποίο περιλαμβάνονται οι ενέργειες που πρέπει όλοι οι καταστηματάρχες να ακολουθήσουν σε μια τέτοια περίπτωση.
Πέραν των πιο πάνω, εάν διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα σε οποιοδήποτε χώρο του Εμπορικού, ο καταστηματάρχης ή υπεύθυνος του χώρου εκείνου οφείλει να ενημερώσει άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 και ακολούθως να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ελέγχου του Kings Avenue Mall στο τηλέφωνο 26200543.

Ειδοποίηση Περίπτωσης Covid-19 σε Κατάστημα

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος εξεταστεί και βρεθεί θετικός σε κρούσμα, ο καταστηματάρχης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Υγείας ως ανωτέρω και ακολούθως τη διεύθυνση του kings Avenue Mall. Στην συνέχεια θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Χρήση Εξοπλισμού Προσωπικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να παρέχουν στους υπαλλήλους τους μάσκες προσώπου, γάντια και προϊόντα απολύμανσης. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται όπως, καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο εργασίας τους, να φορούν μάσκες και γάντια και να πλένουν ή απολυμαίνουν συχνά τα χέρια τους.

Προσωπική Υγιεινή

Οι υπάλληλοι των καταστημάτων πρέπει να επιτρέπονται και να ενθαρρύνονται να κάνουν συχνά διαλλείματα για πλύσιμο των χεριών τους. Το πλύσιμο θα πρέπει να γίνεται με σαπούνι και νερό για 20 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουν να αγγίζουν τη μύτη, το στόμα και ταμάτια.

Μετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων τους, οι καταστηματάρχες οφείλουν όπως εκτελούν τα ακόλουθα:

Τακτική απολύμανση περιοχών με σημεία υψηλής επαφής (π.χ πάγκοι, τερματικά POS, οθόνες, χερούλια, διακόπτες, πληκτρολόγια κ.λ.π)
Ενισχυμένη απολύμανση και καθαριότητα ρουτίνας κάθε βράδυ αφού το κατάστημα κλείσει Τοποθέτηση αντισηπτικού υγρού στο ταμείο προς χρήση από πελάτες.
Όλα τα προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Συναλλαγές Πελατών

Οι πελάτες πρέπει να ενθαρρύνονται όπως πληρώνουν χρησιμοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές, π.χ. κάρτες παρά με την χρήση χαρτονομισμάτων.
Παρόλα αυτά η πληρωμή είναι αποδεκτή με κάθε μέθοδο. Οι ταμίες πρέπει να απολυμαίνουν συχνά τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα.

Τοποθέτηση Διαχωριστικού

Συνιστάται η τοποθέτηση διαχωριστικού στο ταμείο.

Χειρισμός Πακέτων

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και συστάσεις των αρμοδίων αρχών σε σχέση με τον χειρισμό και την επεξεργασία των εισερχόμενων/ εξερχόμενων πακέτων.

Δοκιμαστήρια

Σεπερίπτωση που στον χώρο υπάρχουν δοκιμαστήρια, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής και να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Συστήνεται να αποφεύγεται η δοκιμή των προϊόντων και εκεί όπου αυτό δεν είναι εφικτό οι
πελάτες ή οι επισκέπτες να χρησιμοποιούν αντισηπτικό διάλυμα χεριών πριν την δοκιμή των προϊόντων. Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να απολυμαίνουν τους χώρους των δοκιμαστηρίων σύμφωνα με τις συστάσεις και οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

Επιστροφή Προϊόντων

Οι καταστηματάρχες προτρέπονται να λάβουν υπόψιν τους κινδύνους εξάπλωσης του Covid-19 από την επιστροφή προϊόντων και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Συστήματα Κλιματισμού/Αερισμού

Πριν από την επαναλειτουργία του εμπορικού οι καταστηματάρχες υποχρεούνται όπως προχωρήσουν στην προληπτική συντήρηση και απολύμανση των συστημάτων κλιματισμού/αερισμού των καταστημάτων τους. Το πιστοποιητικό απολύμανσης θα πρέπει να δοθεί στην Διεύθυνση του Εμπορικου.

Προμηθευτές/Υπεργολάβοι

Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι τους κατά την διακίνηση τους εντός των χώρων του Εμπορικου θα εφαρμόζουν τα ακόλουθα:
– Θα φορούν γάντια μίας χρήσης
– Θα χρησιμοποιούν αντισηπτικό υγρό χεριών
– Θα φορούν μάσκα
– Θα τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καιυγιεινής
– Θα είναι ενήμεροι με τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων αρχών
– Θα συμμορφώνονται με τις ανακοινώσεις και υποδείξεις των υπεύθυνων του Εμπορικου.

Ανελκυστήρες Τροφοδοσίας/ Κλιμακοστάσια

Οι καταστηματάρχες ως επίσης και οι υπάλληλοί, οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι τους ενθαρρύνονται, όπου είναι εφικτό, όπως χρησιμοποιούν για τις κάθετες μετακινήσεις τους μεταξύ ορόφων τα κλιμακοστάσια αντί τους ανελκυστήρες.

Μετακινήσεις/ Φυσικές Επαφές

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις σε άλλους χώρους του εμπορικού. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι φυσικές επαφές με συναδέλφους, επισκέπτες/πελάτες ή άλλους εργαζόμενους.

Έλεγχος Εφαρμογής Προληπτικών και Προστατευτικών Μέτρων

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να ετοιμάσει λίστα ελέγχου σε σχέση με τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον χώρο εργασίας με βάση τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Προς το σκοπό αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει προσχέδιο (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος) μιας τέτοιας λίστας την οποία μπορούν οι καταστηματάρχες να χρησιμοποιήσουν.

Επιπρόσθετες Υποχρεώσεις σε Σχέση με ΧώρουςΕστίασης

Πέραν των πιο πάνω υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι ανεξαρτήτως οι καταστηματάρχες, τα καταστήματα εστίασης και οι και υπάλληλοι τους υποχρεούνται να ακολουθούν
και να τηρούν τις ειδικές οδηγίες που εκδίδουν το Υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιες αρχές που αφορούν την οργάνωση των χώρων εστίασης.
Ενδεικτικά, παραθέτουμε ορισμένες από τις οδηγίες αυτές:
– Πρέπει να τηρείται ο μέγιστος αριθμός ατόμων των 1Ο ατόμων ανά τραπέζι.
– Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία με πελάτες.

 

Όπου είναι εφικτό, να γίνεται χρήση μενού/καταλόγου τιμών μιας χρήσης ή αναρτημένος σε περίοπτα σημεία εντός και εκτός του υποστατικού ή διαθέσιμος ηλεκτρονικά. Ο κατάλογος θα πρέπει να απολυμαίνετε σχολαστικά μετά από κάθε χρήση (πχ πλαστικοποιημένος, αδιάβροχος). Να αποφεύγεται η χρήση τραπεζομάντηλων πολλαπλής χρήσης.
Μετά από κάθε αποχώρηση πελατών, τα τραπέζια θα πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται.
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) σε χώρους εστίασης μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους.
Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές οδηγίες.
Πρέπει να γίνεται επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης. Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι υπεύθυνοι των χώρων εστίασης πρέπει να παρέχουν γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά πιθανόν συμπτωμάτων του του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων από την εργασία, θερμομέτρηση προσωπικού υποχρεωτικά και κοινού προαιρετικά.
Τα πάνω δεν αποτελούν εξαντλητική καταγραφή όλων των υποχρεώσεων που έχουν επιβάλει οι αρμόδιες αρχές σε σχέση με τους χώρους εστίασης.
Τόσο οι υπεύθυνοι όσο και το προσωπικό των χώρων εστίασης οφείλουν να ενημερώνονται και να διασφαλίζουν ότι θα τηρούνται πιστά όλες οι σχετικές οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Επίσκεψη στο κατάστημα πριν την επαναλειτουργία Όλοι οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα να επισκεφτούν το κατάστημα τους έτσι ώστε να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, καθαρισμούς, απολυμάνσεις και τελικούς ελέγχους όπως απορρέουν από το εγχειρίδιο και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έτσι ώστε να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι για την επαναλειτουργία του καταστήματος τους.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι όλες οι πιο πάνω οδηγίες είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τα σχετικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί, τις οδηγίες και συστάσεις των αρμοδίων αρχών ως επίσης και την κείμενη νομοθεσία. Οι καταστηματάρχες αλλά και οι υπάλληλοι, προμηθευτές, υπεργολάβοι, πελάτες και επισκέπτες τους οφείλουν να ενημερώνονται και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και συστάσεις των αρμοδίων αρχών.

Σήμανση

Σε όλες τις εισόδους, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές σημάνσεις. Θα εφαρμοστούν μέτρα [σημάνσεις και προσωπικό) για ενθάρρυνση εφαρμογής κανόνων ορθής υγιεινής.
Θα πραγματοποιούνται τακτικές ηχητικές αναγγελίες και ανακοινώσεις που θα υπενθυμίζουν και θα ενθαρρύνουν το κοινό για την πιστή ακολουθία των οδηγιών και συστάσεων των αρμοδίωναρχών. Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές Οθόνες εντός των κοινόχρηστων χώρων για την προώθηση της ενδεικνυόμενης απόστασης μεταξύ ατόμων και των μέτρων ορθής πρακτικής για την προσωπική υγιεινή των επισκετπών σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμοδίων αρχών.
Όλα τα προληπτικά μέτρα και γενικά όλες οι ενέργειες που λαμβάνονται θα γνωστοποιηθούν στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας μας, των μέσω μαζικής ενημέρωσης και των μέσω κοινωνικήςδικτύωσης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ως διεύθυνση του Kings Avenue Mall, είμαστε συνεχώς στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή γενικά να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με τα πιο πάνω. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κο.Ευρο Λοιζιδη
Τηλέφωνο: 26200543/ 99413251
E-mail: evros@kingsavenuemall.com

Ενημέρωση, πληροφορίες, ανακοινώσεις αλλά και τα σχετικά διατάγματα και οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές σε σχέση με τον Covid-19 υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
[https://www.pio.gov.cy/coronavirus/index.html).